,,,,

mgr Ewa Białomyzy -  Dyrektor

Jestem absolwentką pedagogiki kulturoznawczej oraz edukacji elementarnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również Studium Medyczne w Białymstoku. Prywatnie szczęśliwa mama 2 chłopców.

Swoje zamiłowanie do pracy z dziećmi odkryłam podczas wolontariatu w Białostockim Domu Dziecka. Już wtedy poczułam ogromną potrzebę pracy z najmłodszymi, dlatego też podążając tą drogą wybrałam kierunek studiów pedagogicznych. Kolejne lata pracy z dziećmi pozwoliły mi odkryć i poznać ,, świat dziecka’’. W pracy za główny cel stawiam sobie dobro każdego z moich podopiecznych. Pragnę odkrywać cechy subiektywne, jednostkowe i niepowtarzalne. Zwracam uwagę na rozwój intelektualny, społeczny, fizyczny, oraz emocjonalny dziecka.  Moim podopiecznym organizuję czas tak, aby nie zabrakło w nim miejsca na zabawę, naukę i rozwój. Natomiast rodziców wspieram w najpiękniejszym, ale i najtrudniejszym zadaniu jakim jest wychowanie dziecka.

W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski m. in.:

,,Dar zabawy - innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebla",
,,Zarządzanie talentami nauczycieli w przedszkolu - Oxford Uniwersity Press, Polanglo", 
,,Zastosowanie systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej w pracy z dziećmi młodszymi",

,,Klub Młodego Nauczyciela-sieć współpracy nauczycieli rozpoczynających pracę w przedszkolu''

,,Zapobieganie wadom wymowy poprzez zabawy logopedyczne z najmłodszymi''

,,Jak skutecznie obserwować dzieci podczas zajęć dydaktycznych?''

,,Sieć współpracy i samokształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci''

,, Organizacja udanych spotkań z rodzicami- praktyczne wskazówki i rozwiązania.''

,,Jak sporządzić informację dla rodziców o gotowości szkolnej do podjęcia nauki w szkole''

,, Kraina Muzyki''

,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''
kurs udzielania pierwszej pomocy dzieciom,
udział w seminarium naukowym pod hasłem; "Otwórz się i pomagaj'' i wiele innych.

Jestem osobą otwartą, aktywną, poszukującą, nastawioną na współdziałanie i współpracę z innymi.  W życiu kieruję się ideą ciągłego zaangażowania, doskonalenia i ulepszania, w myśl filozofii Kaizen. Objęcie od 1 lipca 2013 r. stanowiska dyrektora  Klubu Małych Odkrywców jest dla mnie wyzwaniem i nowym doświadczeniem, a także możliwością wpływania na dalszy rozwój własny oraz placówki, wykorzystując swój potencjał.

 

mgr Magdalena Sobolewska- Położna, Opiekunka dziecięca (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na kierunku Położnictwo. Kochająca dzieci, stawiająca na pierwszym miejscu dobro dziecka i jego poczucie bezpieczeństwa. W pracy z innymi ludźmi empatyczna i dążąca do wyznaczonych jej zadań i celów. Ukończone kursy: Kurs Opieki i Pielęgnacji Środowiskowej Noworodka i Niemowlęcia oraz Kurs Pierwszej Pomocy dla dzieci i osób starszych.


Anna Makowska- Opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką I stopnia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie zdobyte podczas praktyk oraz pracy w charakterze niani dało mi do zrozumienia, że przebywanie z dziećmi, dbanie o ich bezpieczeństwo i rozwój sprawia mi niesamowitą radość. Jestem ciepłą, wrażliwią oraz życzliwą osobą, która uwielbia dzieci, szybko nawiązuję z nimi dobry kontakt zyskując ich zaufanie. Każdy uśmiech oraz sukces dziecka napawa mnie chęcią do dalszej pracy.

mgr Alina Wróblewska – Opiekunka dziecięca

Ukończyłam studia I stopnia o specjalności pedagogika – edukacja dla bezpieczeństwa oraz II stopnia o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ponadto posiadam przygotowanie pedagogiczne. Wszelkie odbyte praktyki w czasie studiów oraz praca jako niania pozwoliły mi na dodatkowe poznanie świata dziecka. Cechuje mnie duża empatia oraz wrażliwość na potrzeby najmłodszych. Uwielbiam w dzieciach ich ciągłą chęć odkrywania świata, w czym staram się im pomóc najlepiej, jak tylko potrafię. Każdy uśmiech dziecka to najwspanialsza nagroda.

 


mgr Ewelina Dacewicz- Opiekunka dziecięca (obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim)                                 

Z zawodu jestem pedagogiem. Mam duże doświadczenie w opiece nad dziećmi. Przed podjęciem pracy w żłobku przez 6 lat pracowałam jako niania. Z wszystkimi podopiecznymi nadal utrzymuję kontakt. Rodzice, których dziećmi się opiekowałam mówią, że mam "dobry wpływ na ich dziecko". Lubię pracę z dziećmi, przynosi mi ona satysfakcję. Jestem osobą pogodną i życzliwą. Miła atmosfera i dobra zabawa podczas której dzieci zdobywają nowe umiejętności są dla mnie najważniejsze, a uśmiech na twarzy malucha jest największą nagrodą.


 

mgr Zuzanna Sieredzińska - Opiekunka dziecięca

Jestem absolwentką I stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej oraz II stopnia pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyłam również szkołę policealną w zawodzie Terapeuty zajęciowego. Do tej pory doświadczenie zdobywałam podczas praktyk odbywanych na studiach oraz pracując w przedszkolu, jak i w żłobku. Praca z dziećmi daje mi wiele radości i satysfakcji, a możliwość obserwacji codziennych postępów dzieci wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Jestem osobą otwartą, cierpliwą i szczerą. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi zyskując ich sympatię i zaufanie. W swojej pracy staram się traktować każde dziecko indywidualnie, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa, akceptację oraz możliwość wszechstronnego rozwoju.

Ukończone kursy:

,, Kraina Muzyki''

,, Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej''

 


mgr Natalia Szemiako

Ukończyłam studia II stopnia o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Dodatkowo mam kwalifikacje pedagogiczne, które zdobyłam będąc na I stopniu studiów. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam jako niania, wychowawca kolonijny oraz podczas praktyk na studiach.

Praca z maluchami daje mi wiele radości a przede wszystkim satysfakcji. Zadowolenie i radość malucha oraz wszystkie jego osiągnięcia to dla mnie ogromny sukces. 

Jestem osobą sumienną, odpowiedzialną oraz wrażliwą. Zawsze staram się w indywidualny sposób podchodzić do każdego dziecka oraz dać im ciepło oraz poczucie bezpieczeństwa.

.

 


mgr Julita Nazaruk- Opiekunka dziecięca

Ukończyłam kierunek Pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Do tej pory doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas sześcioletniej pracy w żłobku na stanowiskach opiekuna i starszego opiekuna (grupowej). Ukończyłam kilka przydatnych wrsztatów metodycznych, np. „Mały artysta – zabawy i techniki plastyczne - KLANZA”, „Od butelki do guzika – czyli wesoła muzyka - KLANZA”, które pozwalają mi odpowiednio organizować i urozmaicać czas dzieci podczas pobytu w żłobku.

Bardzo lubię dzieci i i łatwo nawiązuję z nimi kontakt. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. W pracy staram się traktować każde dziecko indywidualnie aby poznać jego potrzeby i zapewnić mu odpowiedni rozwój.

 


mgr Sylwia Orłowska - Opiekunka dziecięca

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz studia podyplomowe z edukacji elementarnej na wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Doświadczenie w pracy zawodowej zdobywałam jako niania oraz wolontariuszka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. dr Ireny Białówny w Białymstoku.
Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji, a każdy ich sukces jest dla mnie największym osiągnięciem. Chciałabym nie tylko uczyć i wychowywać, ale przede wszystkim dawać dzieciom uśmiech. 
Cechuje mnie sumienność, obowiązkowość oraz życzliwe i indywidualne podejście do każdego podopiecznego. 

Ukończone kursy:

„Kraina muzyki”

„Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej”